DOLAR 32,2760 % -0.14
EURO 35,0744 % 0.76
STERLIN 41,5196 % 0.67
FRANG 36,2082 % 0.55
ALTIN 2.424,06 % 0,71
BITCOIN 69.497,24 4.439

Resmi Gazete’de yayımlandı! İhtiyaç sahibi hanelere yardım yapılacak

İhtiyaç sahibi hanelere kömür yardımı yapılması kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlandı.

Yayınlanma Tarihi : Google News
Resmi Gazete’de yayımlandı! İhtiyaç sahibi hanelere yardım yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, ihtiyaç sahibi hanelere ısınma amaçlı kömür yardımı yapılmasına ilişkin karar Resmî Gazete’de yayımlandı.

Söz konusu karar şöyle tebliğ edildi: 

İHTİYAÇ SAHİBİ HANELERE ISINMA AMAÇLI KÖMÜR YARDIMI YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

MİKTAR VE SEVKİYAT

MADDE 1- (1) Her bir il ve ilçede dağıtımı yapılacak toplam kömür miktarı, il/ilçe bazında tespit edilen yardımdan faydalanacak ihtiyaç sahibi hane sayıları ile hane başına tahsis edilecek kömür miktarları esas alınarak belirlenir.

(2) Ililçe bazında hane başına tahsis edilecek kömür miktarları; bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları, kömürün ısıl değerleri ile afet, acil durum ve benzeri unsurlar dikkate alınarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca (Bakanlık) belirlenir. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının (vakıf) yıl içinde hane başı kömür miktarındaki değişiklik taleplerini değerlendirmeye Bakanlık yetkilidir.

(3) Yardımdan faydalanacak haneler, 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu uyarınca her bir il ve ilçede kurulu bulunan vakıflarca aynı Kanunda yer alan muhtaçlık kriterine uygun olarak tespit edilir. Vakıflarca tespiti yapılan hane sayıları Bakanlıkça değerlendirilerek kesinleştirilir. Vakıfların yıl içinde hane sayısındaki değişiklik taleplerini değerlendirmeye Bakanlık yetkilidir.

(4) Teslimatı yapılan kömür, muhatap hanenin ısınma ihtiyacının karşılanması dışında
herhangi bir tasarrufa konu edilemez. (5) Kömür teslimatları, Bakanlıkça belirlenen il/ilçe bazlı hane başı kömür miktarını

aşmamak kaydıyla bu Karar hükümleri çerçevesinde hanelerin ihtiyaçları nispetinde yapılır. (6) Bu Karar kapsamında vakıflara ve vakıflarca belirlenen hanelere yapılacak kömür sevkiyatları, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) genel müdürlüklerinin görüşleri alınarak Bakanlıkça belirlenecek kriterlere göre düzenlenen sevkiyat programi dâhilinde yapılır.

UYGULAMA SÜRECİ

MADDE 2- (1) Bakanlık, bu Karar kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere dağıtılacak kömür ile gerekli hizmeti, TKİ ve TTK’nın sağladığı kömür miktarını göz önünde bulundurarak; TKİ, TTK ve diğer kömür tedarikçilerinden temin eder ancak ihtiyaç halinde gerekli hizmetleri vakıflara yaptırır.

(2) Sevkiyat programı, bu Karar esas alınarak Bakanlık tarafından çıkarılacak usul ve esaslar genelgesine ekli termin planına göre yapılır. İhtiyaç olması durumunda termin planı her yıl nisan ayında Bakanlık tarafından güncellenir. TKI, TTK, diğer kömür tedarikçileri ve vakıflar termin planı ve dağıtım takvimine uyar ve bu hususta gerekli tedbirleri alır.

(3) İhtiyaç sahibi hanelere ısınma amaçlı dağıtımı yapılacak kömürlerin diğer teknik özellikleri Bakanlıkça belirlenir.

(4) Bakanlık, belirlediği teknik özelliklerdeki kömürleri TKİ ve TTK’nın kendi işlettiği ocaklardan temin edebilir. İstenilen teknik özellikteki kömür, TKİ ve TTK’nın kendi işlettiği ocaklardan sağlanamadığı durumda paçal yapmak suretiyle teknik özelliklere uygun hale getirilebilir. Bakanlık, TKI ve TTK ile anlaşılan kömür miktarı dışında kalan miktarı diğer tedarikçilerden satın alır veya vakıflara aldırtır.

(5) TKİ ve TTK tarafından temin edilecek kömür miktarı belirlenirken bu kurumların kendi ocaklarından önceki üç yılda ürettiği kömür miktarının ortalaması göz önünde bulundurulur.

(6) Bakanlık istenilen özelliklerdeki kömürü paçal yapmak suretiyle bile olsa TKİ ve TTK’nın işlettiği ocaklardan ve diğer özel hukuk tüzel kişilerinden alır.

(7) Kömür temininin TKİ ve TTK tarafından sağlanması halinde; kömürler, vakıflarca bildirilen teslim noktalarına sevkiyat noktalarının konumuna göre belirlenecek nakil vasıtalarıyla ilgili kurumlar sorumluluğunda nakledilir ve indirilir. TKİ ve TTK dışındaki tedarikçilerden temini gerçekleştirilen kömürler ise Bakanlık tarafından yapılacak düzenlemelere göre temin edilir ve ilgili kurum, kuruluş ve özel hukuk tüzel kişilerinin sorumluluğunda nakledilerek indirilir.

(8) TKİ ve TTK üzerinden temin edilecek kömürün taşınması ve bu konuda öncelik
tanınması hususunda Bakanlık veya TKİ ve TTK ile TCDD Taşımacılık A.Ş. arasında protokol
yapılabilir. Protokol yapılması durumunda TCDD Taşımacılık A.Ş. kömürün eksiksiz ve
zamanında teslim edilmesi için gerekli önlemleri alır.

ORGANİZASYON VE DENETİM
MADDE 3- (1) Kömürlerin ihtiyaç sahibi hanelere il ve ilçeler içerisinde dağıtım organizasyonu ilgili valiliğin koordinasyonunda vakıflar tarafından yapılır. Vakıflar tarafından kömür dağıtımı yapılırken valilikler gözetiminde kolluk kuvvetlerince gerekli güvenlik önlemleri alınır.

(2) Dağıtılacak kömürün niteliği en az, 13/1/2005 tarihli ve 25699 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinde belirlenen kriterler dikkate alınarak, alt ısıl değeri (kuru bazda) 5.000 Kcal/kg’dan az olmamak kaydıyla Bakanlık tarafından belirlenir. (3) Vakıflar, Bakanlık ve İçişleri Bakanlığı tarafından bu Karar hükümleri kapsamında
denetlenebilir.

VERGİ, HARÇ VE FATURALANDIRMA

MADDE 4- (1) Kömür temininin TKİ ve TTK tarafından sağlanması halinde kömür tesliminden doğan vergi ve harçlar (KDV dâhil) TKİ ve TTK tarafından ödenir. (2) Vakıflarca belirlenecek ihtiyaç sahibi hanelere iletilecek kömür bedeline ilişkin faturalar Bakanlık adına düzenlenir.
Bütçe ve ödemeler

MADDE 5-(1) İhtiyaç sahibi hanelere ısınma amaçlı kömür yardımı yapılmasına ilişkin ödemeler için gereksinim duyulan ödeneğin tamamı haziran ayı sonuna kadar merkezi yönetim bütçesinin ilgili tertiplerinden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna (Fon) aktarılır.

(2) Ödeneğin ilk diliminin aktarımını müteakip Bakanlık tarafından kömür temin süreci başlatılır.

(3) Belirlenen teknik özelliklerdeki kömürlerin bedeli, TKİ ve TTK’dan temin edilen kömürler için TKİ ve TTK ile yapılacak pazarlıkla belirlenir. Diğer tedarikçilerden temin edilen kömürler ise 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirlenen yöntemlerden biri ile belirlenir.

(4) Bu Karar kapsamında belirlenen kriterlere uygun olarak temini ve nakliyesi gerçekleştirilecek kömüre ilişkin bedeller Fon hesaplarından ödenir.

USUL VE ESASLAR

MADDE 6- (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşleri alınarak Bakanlık tarafından belirlenir.
Yürürlük

MADDE 7- (1) Bu Karar 1/1/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

YÜRÜTME
MADDE 8- (1) Bu Karar hükümlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.

YORUM YAP

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

DÖVİZ KURLARI

 • Dolar DOLAR
  ALIŞ SATIŞ FARK
  32,2602 32,2760 % -0.14
 • Euro EURO
  ALIŞ SATIŞ FARK
  35,0183 35,0744 % 0.76
 • Sterlin İNG. STERLİNİ
  ALIŞ SATIŞ FARK
  41,4582 41,5196 % 0.67
 • Frang İSV. FRANGI
  ALIŞ SATIŞ FARK
  36,1783 36,2082 % 0.55
 • Kanada Doları KAN. DOLARI
  ALIŞ SATIŞ FARK
  23,5712 23,5988 % 0.33
 • Çeyrek Altın ÇEYREK ALTIN
  ALIŞ SATIŞ FARK
  3.877,92 3.963,33 % 0,71
 • Gram Altın GRAM ALTIN
  ALIŞ SATIŞ FARK
  2.423,70 2.424,06 % 0,71
 • Bitcoin BITCOIN
  FİYAT DEĞİŞİM
  69.497,24 4.439

DÖVİZ ÇEVİRİCİ

 • Satış
  Alış