Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (12 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme!

Yayınlanma Tarihi :

Resmi Gazete 12 Aralık atama kararları yayınlandı mı sorusu gündeme geliyor. 12 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? gündeme geliyor. 12 Aralık 2023 günü yayımlanan Resmi Gazete’de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete’de yer alıyor. Resmi Gazete kaymakam atamaları 2023! Resmî Gazete bugünün kararları neler? Detaylar haberimizdedir…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER? SALI CUMHURBAŞKANI KARARLARI

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

7481 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gine Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7482 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kongo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7483 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Palau Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Hizmetleri Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7484 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Lesotho Krallığı Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7485 30 Eylül 1957 Tarihli Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının (ADR) Başlığında Değişiklik Yapılmasına Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7486 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Burkina Faso Hükümeti Arasında Havacılık Hizmetleri Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7487 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Namibya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7488 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değiştirilmesine İlişkin Anlaşma ve Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

–– Karbon Piyasası Geliştirme Projesine İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında İmzalanan Hibe Anlaşması

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7917)

–– 6/2/2023 Tarihinde Kahramanmaraş İlinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya İlleri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı İlçelerinde Devam Eden Mücbir Sebebe İstinaden, 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Taksit Ödeme Sürelerinin Yeniden Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 7918)

–– Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7919)

–– Sivas İli, Merkez İlçe, Yenişehir Mahallesi Sınırları İçerisinde Bazı Taşınmazların, Yeni Belediye Hizmet Binası ve Sosyal Tesislerinin Yapımı Amacıyla Sivas Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7920)

–– Uygar RES Elektrik Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla İzmir ve Manisa İllerinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7921)

–– Güneysu Ayrım-Ortaköy İl Yolu km: 0+560.00-1+513.07 Arasına Rastlayan Kesimde Araziye Girilerek Yol Yapım Çalışmalarının Tamamlanabilmesi Amacıyla Bazı Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Müştemilatın Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7922)

–– 154 kV Barhal Havza TM İrtibatları Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7923)

–– Alayunt-Afyon-Konya Hat Kesiminde Elektrifikasyon ve Sinyalizasyon Tesisleri, Gar Tevsiatı, Yol Uzatmaları, Saydingler, Muhtelif Yerlerde Hemzemin Geçitler Yerine Alt-Üst Geçitler Yapılması ve Muhtelif Altyapı-Üstyapı Yapım İşi Kapsamında Afyonkarahisar, Konya ve Kütahya İlleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Muhdesatın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7924)

–– Kayseri Kocasinan Tarıma Dayalı İhtisas (Jeotermal Kaynaklı Sera) Organize Sanayi Bölgesinin Genel Yerleşim ve Üst Yapı Modül Projeleri ile İmar ve Parselasyon Planlarının Onaylanarak Alt Yapı İnşaatlarına Başlanabilmesi ve Bölgenin Kuruluşu ile İlgili İş ve İşlemlerin Bir An Önce Tamamlanarak Faaliyete Geçirilebilmesi Amacıyla Bazı Taşınmazların Kayseri Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7925)

–– İstanbul İlinde Yapılacak Olan İnsansız Hava Araçları ve Akıllı Sistemler Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin 4/9/2019 Tarihli ve 1504 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7926)

–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7927)

–– Çankırı İli, Yapraklı İlçesi, Balıbıdık Köyünün Aynı İlin Merkez İlçesine Bağlanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7928)

–– Çorum İli, Laçin İlçesi, Gökgözler Köyü, Karaköy Bağlısının Aynı İlin Merkez İlçe, Çalyayla Köyüne Bağlanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7929)

–– Samsun İli, Çarşamba İlçesi, Taşdemir Mahallesi, Elekçi Küme Evlerinin Aynı İlin Tekkeköy İlçesi, Kababürük Mahallesine Bağlanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7930)

–– Samsun İli, Kavak İlçesi, Karacalar Mahallesi, Mezere Sokağının Aynı İlin Atakum İlçesi, Ayvalı Mahallesine Bağlanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7931)

–– Sinop İli, Gerze İlçesi, Altınyayla Köyünün Aynı İlin Merkez İlçesine Bağlanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7932)

–– Sinop İli, Gerze İlçesi, Tepealtı Köyünün Aynı İlin Merkez İlçesine Bağlanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7933)

–– Sinop İli, Gerze İlçesi, Türkmen Köyünün Aynı İlin Merkez İlçesine Bağlanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7934)

–– Şanlıurfa İli, Bozova İlçesi, Kevik Mahallesi Sınırında Bulunan 553 Parsel Numaralı Taşınmazın Aynı İlin Karaköprü İlçesi, Kırkpınar Mahallesine Katılması ile Karaköprü İlçesi, Kırkpınar Mahallesi Sınırında Bulunan 187 Parsel Numaralı Taşınmazın Bozova İlçesi, Kevik Mahallesine Katılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7935)

–– Şanlıurfa İli, Ceylanpınar İlçesi, Büyükyıldız Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Parsellerin Harran İlçesi, Ceylangözü Mahallesine, Bazı Parsellerin Harran İlçesi, Küçükyıldız Mahallesi, Sultanlar Sokağına Bağlanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7936)

YÖNETMELİKLER

–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 7937)

–– Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 7938)

–– Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 7939)

–– Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Ekonomik Ömrünü Doldurmuş, İhtiyaç Fazlası ve Hurda Malzeme Değerlendirme ve Satış Yönetmeliği

–– Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Yurt Dışında Bulunan veya Yabancı Bayrak Çeken Teknelerin Türk Bayrağına Geçişine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARI

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 30/11/2023 Tarihli ve 10737 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 28/9/2023 Tarihli ve E: 2022/139, K: 2023/158 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 8/11/2023 Tarihli ve E: 2023/77, K: 2023/190 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2023 Tarihli ve 2019/18088 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2023 Tarihli ve 2020/5610 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Haberler.com

Basın No: