İstanbul Üniversitesi en az lise mezunu ve 55 KPSS ile personel alacak! Başvurular bugün başladı

Yayınlanma Tarihi :

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre; üniversite bünyesine Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2 inci maddenin (B) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle (Eczacı kadrosu hariç) aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

  • Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
  • Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
  • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
  • Halihazırda İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa personeli olmamak.
  • Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek, vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak.
  • “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu olmamak.
  • 5917 sayılı Kanunun 47. Maddesi’nin 5. Fıkrası (A) 2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.
  • Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
  • Adayların ilgili 2022 KPSS (B) grubu puan türüne sahip olması gerekmektedir. Ortaöğretim Mezunları için 2022 KPSS-P94, Ön Lisans Mezunları için 2022 KPSS-P93, Lisans Mezunları için 2022 KPSS-P3 puan türü esas alınacaktır.
  • D.P-R 2 Başvuru Nolu Destek Personeli (Şoför) kadrosuna başvuru yapacaklar için ilan tarihi itibarıyla İstanbul (Anadolu) yakasında ikamet ediyor olmak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başvurular, 24.03.2023 tarihinde başlamış olup 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) https://personelbasvuru.iuc.edu.tr internet adresi üzerinden kayıt oluşturularak online olarak yapılacaktır. Sadece bir pozisyon için aranılan nitelik kodu belirtilerek başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. Posta ile ya da şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren, online başvurusunu tamamlamayan, yüklenmesi istenen belgelerin eksik olması veya okunaklı olmaması halinde veya nitelikleri uygun olmayan sefaköy eskort adayların müracaatlarına işlem yapılamayacaktır.

BAŞVURU İÇİN YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER

1) Fotoğraflı Başvuru Formu (Fotoğraf olmayan formlar kabul edilmeyecektir.)

2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3) Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (barkodlu e- devlet çıktısı da kabul edilecektir.)

4) Askerlik Belgesi (barkodlu e- devlet çıktısı da kabul edilecektir.)

5) Deneyim şartı istenen kadrolar için deneyimli olduğunu gösterir çalıştığı kurumdan onaylı belge veya SGK Dökümü

6) B.P-DS 1 Başvuru Nolu Büro Personeli (Muhasebe) kadrosu için Ticaret Lisesi mezuniyet belgesi

7) Sertifika, Belge istenen kadrolar için ilgili sertifika, belge

8) Özgeçmiş/CV istenen kadrolar için ilgili alandaki çalışmalarını gösteren özgeçmiş/CV

9) Hayvan alejisi olmadığına dair hekim raporu istenen kadrolar için ilgili hekim raporu

10) D.P-R 2 Başvuru Nolu Destek Personeli (Şoför) kadrosuna başvuru yapacaklar için Tarihçeli Yerleşim Yeri (İkametgah) belgesi (barkodlu e- devlet çıktısı)

Basın No: