Devlet Su İşleri 1273 personel alımı yapıyor! DSİ başvuru şartları ve sayfası…

Yayınlanma Tarihi :

DSİ 1273 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvuru yapacak adayların 2021-2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmaları (lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden geçerli bir puana sahip olmaları) gerekmektedir.

DSİ HANGİ KADROLARDA ALIM YAPACAK?

 1. 800 Mühendis,
 2. 222 Destek Personeli,
 3. 221 Büro Personeli,
 4. 30 Koruma ve Güvenlik Görevlisi.

BRANŞ DAĞILIMI AÇIKLANDI!

 • İnşaat Mühendisi 296,
 • Destek Personeli 222,
 • Büro Personeli 221,
 • Makine Mühendisi 104,
 • Harita Mühendisi 89,
 • Ziraat Mühendisi 79,
 • Jeoloji Mühendisi 74,
 • Meteoroloji Mühendisi 33,
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi 30,
 • Çevre Mühendisi 19,
 • Elektrik Mühendisi 19,
 • Maden Mühendisi 15,
 • Orman Mühendisi 15,
 • Elektrik – Elektronik Mühendisi 14,
 • Jeofizik Mühendisi 11,
 • Bilgisayar Mühendisi 11,
 • Biyosistem Mühendisi 10,
 • Kimya Mühendisi 8,
 • Metalurji Mühendisi Mühendisi 3.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELER?

 • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlara sahip olmak.
 • Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.
 • Seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olmak.
 • Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak.
 • 2021-2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden geçerli bir puana sahip olmak.
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.
 • Herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

DSİ ilanına başvurular “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 11.01.2023 – 23.01.2023 tarihleri arasında alınacaktır.

Basın No: