SON DAKİKA
hava 16°
Google News

Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden: Müracaat Tarihi : 21.01.2021 Son Müracaat Tarihi : 04.02.2021 Üniversitemize 2547 sayılı …

Son Güncelleme :

21 Ocak 2021 - 1:36

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Müracaat Tarihi : 21.01.2021

Son Müracaat Tarihi : 04.02.2021

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 7100 sayılı Kimi Kanun Kararında Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili hususları uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen takımlara tam vakitli ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Takımlarına Atamalarda Uygulanacak Merkezi İmtihan ile Giriş İmtihanlarına Ait Yöntem ve Temeller hakkında Yönetmelik’in ilgili unsurları uyarınca “Öğretim Elemanı” alınacaktır.

Profesör ve Doçent takımına müracaat edecek adayların Üniversitemiz Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Tabip Öğretim Üyesi, Öğretim Vazifelisi ve Araştırma Vazifelisi takımlarına müracaat edecek adayların ise ilgili Yönetmelik kararları uyarınca ilgili Fakülte Dekanlıklarına, Yüksekokul Müdürlüklerine ve Enstitü Müdürlüklerine, şahsen yahut posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

Adres: Rektörlük – Tıp Fakültesi – Sıhhat Bilimleri Fakültesi – Lisansüstü Eğitim Enstitüsü: Oğuzlar Mahallesi 1375 Sokak No: 8 Balgat / ANKARA

Sıhhat Hizmetleri Meslek Yüksekokulu – Meslek Yüksekokulu: Karakaya Mah. Bağlum Bulvarı No:1 Keçiören / ANKARA

PROFESÖR, DOÇENT VE HEKİM ÖĞRETİM ÜYESİ TAKIMI İÇİN GEREKLİ DOKÜMANLAR

1 – Başvurdukları ünite ve anabilim kolunu belirten dilekçe. (Dilekçede başvurulan takımın, ünitesi, unvanı ve adayın irtibat bilgileri; adres, telefon numarası e-posta vs açıkça belirtilecektir.)

2 – YÖK Formatlı Özgeçmiş ve Yayın listesi (Söz konusu evraklar yayın tarihine nazaran sıralanır)

3 – İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların gerisine ismi, soyadı ve başvurulan takım yazılacaktır)

4 – Nüfus cüzdanı örneği / Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5 – İsimli Sicil Dokümanı

6 – Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve doktora ve doçentlik belgesi) Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Konseyce denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

7 – Rastgele bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha evvel çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan yahut e- Devletten alacakları onaylı detaylı hizmet evrakı dökümü

8 – Tüm müracaat evrakları, bilimsel çalışma ve yayınlarım kapsayan Profesör için 1 adet evrak 6 adet CD, Doçent için 1 adet evrak 4 adet CD, Tabip Öğretim Üyesi için 1 adet belge 4 adet CD

9 – Aday tarafından doldurularak puanlandırılmış Yüksek İhtisas Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma ölçütler için puanlama tablosu

http://yuksekihtisasuniversitesi.edu.tr/tr/kurumsal/mevzuat

10 – Adayların https://orcid.org/ adresinden giriş yaparak bir tanımlayıcı no almaları (16 digit ORCİD identifier )ve belgelendirmeleri

ÖĞRETİM VAZİFELİSİ TAKIMI İÇİN GEREKLİ DOKÜMANLAR

1 – Başvurdukları kısım programı belirten dilekçe. (Dilekçede başvurulan takımın, ünitesi, unvanı ve adayın irtibat bilgileri; adres, telefon numarası e-posta vs açıkça belirtilecektir.)

2 – YÖK Formatlı Özgeçmiş

3 – Son 5 (beş) yıl içinde düzenlenmiş ALES imtihanlarından birinden en az 70,00 (yetmiş) alındığına dair ÖSYM imtihan sonuç evrakı.

4 – İngilizce lisanından en az 50 puan alındığını gösterir, YÖK Tarafından Kabul Edilen Merkezi Yabancı Lisan İmtihanı yahut Muadili Kabul Edilen İmtihan Sonuç Dokümanı

5 – İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların ardına ismi, soyadı ve başvurulan takım yazılacaktır)

6 – Nüfus cüzdanı örneği / Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

7 – İsimli Sicil Evrakı

8 – Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve varsa doktora). Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Şuraca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

9 – Rastgele bir kamu kurumunda çalışanlar yahut geçmişte çalışmış olanlar; çalışmış oldukları kurumdan yahut e-Devletten detaylı hizmet dokümanı

10 – Onaylı lisans ve yüksek lisans (varsa doktora) transkript evrakları.

11 – Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil yahut muaf olduğunu belirten doküman

12 – Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen mühletler içinde yapılmayan müracaatlar ve eksik dokümanlı müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

13 – Posta ile yapılacak müracaatların son müracaat tarihine kadar müracaat yapılacak ilgili ünitenin dekanlığına/müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

14 – İstenilen evraklarda gerçeğe alışılmamış beyanda bulunduğu tespit edilenlerin imtihanı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

15 – Yönetimin uygun görmesi halinde ilanın her evresi iptal edilebilir.

Öğretim Vazifelisi ve Araştırma Vazifelisi alım ilanımız için;

Ön Kıymetlendirme Tarihi : 05.02.2021

İmtihan Tarihi : 08.02.2021

Sonuç Açıklama Tarihi : 10.02.2021Memurlar