TBMM bünyesine 50 KPSS ile personel alımı devam ediyor!

Yayınlanma Tarihi :

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre; TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu’na (Ombudsmanlık) sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci başladı.Yapılan açıklamada “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” “Sınav şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası hükmü doğrultusunda, 2020-KPSS (B grubu) puan sırası esas alınmak suretiyle, merkezi Ankara’da olan Kurumumuzda istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır’’ ifadelerine yer verildi.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI 

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’li olarak çalışıyor olmamak ve son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
 • Erkek adaylar için, askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 •  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak,
 • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.

ŞOFÖR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak,
 2. 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSSP94) en az 50 puan almış olmak,
 3. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre en az yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
 4. Şoför olarak en az bir yıl fiilen çalışmış olmak ve bunu SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek.
 5. SRC 2 belgesine sahip olmak,
 6. Psikoteknik belgesine sahip olmak.

TEKNİSYEN ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Ortaöğretim kurumlarının Bilgisayar, Bilgisayar İşletimi, Bilgisayar İşletimi Teknisyenliği, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Yazılım, Bilgi İşlem alanlarının birinden mezun olmak,
 2. 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSSP94) en az 70 puan almış olmak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Söz konusu ilana başvurular 20 Haziran 2022 tarihinde saat 10:00’da başladı ve 8 Temmuz 2022 tarihinde saat 18:00’da sona erecektir.

Başvuru işlemleri Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden alınacak olup, posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir unvan için başvuru yapabilecektir. Birden fazla kadroya başvuru yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları geçerli sayılmayacaktır. Sözleşmeli Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna başvuran adayların Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından alınacak SGK uzun vade hizmet dökümü, SRC 2 belgesini ve Psikoteknik değerlendirme belgesini “Diğer Belgeleriniz” sekmesi alanına yüklemeleri gerekmektedir.

Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu hususta sorumluluk başvuru yapan adaya aittir.

Basın No: