DOLAR 28,8760 % -0.2
EURO 31,5760 % -0.63
STERLIN 36,5293 % -0.57
FRANG 32,9896 % -0.37
ALTIN 1.891,72 % -0,51
BITCOIN 1.093.703 -1.14

KPSS merkezi yerleştirme takvimi en az üç dönem olmalı!

Bilindiği üzere, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan …

Yayınlanma Tarihi : Google News
KPSS merkezi yerleştirme takvimi en az üç dönem olmalı!

Bilindiği üzere, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan; “Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kurum ve kuruluşlarının; memur ve öğretim elemanı kadrolarına açıktan veya diğer kurum ve kuruluşlardan nakil suretiyle yapabilecekleri yıllık atama sayısı, bu sayı sınırlamasına tabi tutulmayacak atamalar ile uygulamaya ilişkin hususlar, öğretim elemanları için Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınmak suretiyle Cumhurbaşkanınca belirlenir.” hükmüne göre her yıl kamu idarelerine atanacak serbest memur atama izinleri Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenmektedir.

Atama izinlerinin dağılımı, kamu idarelerinin yeni yıla girmekle birlikte öncelikli acil ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Şubat ayında az sayıda, tahminen Mayıs ayı gibi ikinci defa olmak üzere kısım kısım idarelere tahsis edilmektedir.

Diğer taraftan, KPSS merkezi yerleştirme takvimi ise yılda iki defa alım yapmak üzere planlanmakta; birinci yerleştirme dönemi Haziran-Temmuz aylarında, ikinci yerleştirme dönemi ise Aralık ayı içerisinde gerçekleşmektedir.

Hal böyle olunca; yeterli sayıda nakil başvurusu olmayan idareler veya belirli bir unvan grubunu almak için merkezi yerleştirmeden kadro bildirimi yapmak isteyen kurumlar Şubat ayında yapılan dağılım sonrası merkezi alımı yaklaşık beş ay beklemektedir. Bununla birlikte, yerleşen adayın belge teslimi yapması/yapmaması ya da arşiv araştırması gibi diğer ilgili yasal durumların sonuçlarına göre bu süreç Ağustos/Eylül aylarını bulabilmektedir. Bu kapsamda, idarelerin tahsis edilen atama izinlerinden merkezi alıma kadro ayırmaları halinde yararlanabilmeleri için bir anlamda Eylül ayına kadar beklemeleri sonucu doğmaktadır.

Bu durum, zaten çok az sayıda olan kadroların “açıktan” atamalar yerine “naklen” alımlara ayrılmasına, yani zaten memur olanların farklı bir kurumda memur olmaları sonucuna imkan vermektedir. Halbuki az sayıda atama izinlerinin genç istihdamın önünü açmak amacıyla merkezi alımda kullanılması daha anlamlı ve doğru olandır.

Öte yandan, ikinci yerleştirme döneminin yılın sonunda yapılması farklı sorunları beraberinde getirmektedir. Şöyle ki, naklen personel bulmakta zorluk çeken idareler ya da merkezi alımdan belirli bir unvan grubu için bildirimde bulunanlar, kişilerin yerleştikten sonra vazgeçmesi ya da arşiv araştırmasının olumsuz olması halinde az sayıdaki atama izinlerinin yanmasına sebebiyet vermektedir.

Bu çerçevede değerlendirdiğimizde; her geçen yıl azalan atama izinlerinin etkin ve verimli kullanılabilmesi için merkezi yerleştirme takviminin aşağıda taslak olarak önerdiğimiz şekilde güncellenmesi son derece faydalı olacaktır!

2022 YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME KPSS TAKVİMİ TASLAĞI

YERLEŞTİRME DÖNEMİ

İŞLEM

TARİH

*2022/1

Yerleştirme Taleplerinin Kurumlarca Bildirilmesi

25 Şubat 2022-15 Mart 2022

Adayların ÖSYM tarafından tercihlerinin alınması

01-08 Nisan 2022

Tercihlerin Açıklanması

16 Nisan 2022

**2022/2

Yerleştirme Taleplerinin Kurumlarca Bildirilmesi

16-30 Haziran 2022

Adayların ÖSYM tarafından tercihlerinin alınması

30 Temmuz 2022-

07 Ağustos 2022

Tercihlerin Açıklanması

15 Ağustos 2022

***2022/3

Yerleştirme Taleplerinin Kurumlarca Bildirilmesi

15-29 Ekim 2022

Adayların ÖSYM tarafından tercihlerinin alınması

01-08 Aralık 2022

Tercihlerin Açıklanması

16 Aralık 2022

*Birinci yerleştirmenin Cumhurbaşkanlığı tarafından tüm kurumlara az sayıda dağıtılan serbest memur atama izninin açıktan atamalara kullanılması için planlanmıştır.

**İkinci yerleştirmelerde; birinci yerleştirmede belge teslimi yapmayan, yerleştiği halde şartları taşımayanlar ile yerleşen adayların arşiv araştırmasının olumsuz olma durumları dikkate alınarak yerleştirme taleplerinin bildirimi için ilk dönem tercihlerin açıklanması ile ikinci dönem taleplerinin bildirimi arasında 60 gün gibi bir süre planlanmıştır.

***Üçüncü yerleştirmelerde; bu yıl yapılacak KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim sonuçlarının açıklanma tarihleri göz önüne alındığı gibi tercihlerin açıklanması öne çekilerek, belge teslimi yapmayan adaylar için kalan atama izinlerinin “naklen” atamalar için kullanılabilmesine imkan verilmiştir.

Memurlar

YORUM YAP

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.