SON DAKİKA
hava 27°
Google News

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi sözleşmeli 20 hemşire alacak

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden: KONTRATLI İŞÇİ ALIM İLANI Üniversitemiz Sıhhat Uygulama ve Araştırma Hastanesinde (Giderleri …

Son Güncelleme :

22 Mart 2021 - 5:49

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

KONTRATLI İŞÇİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Sıhhat Uygulama ve Araştırma Hastanesinde (Giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Kanununun 4. unsuru (B) fıkrasına nazaran istihdam edilmek üzere Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temellerin ek 2’nci unsurun (b) fıkrası uyarınca Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) kümesi KPSSP3 puan sırası temel alınmak suretiyle aşağıda belirtilen konumlarda kontratlı işçi alınacaktır.

1- Adaylarda üstte belirtilen özel koşullar ile 657 sayılı Kanunun 48. hususunda belirtilen aşağıdaki genel koşullar aranır.

Genel Kaideler:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü hususunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir hatadan ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal sisteme ve bu sistemin işleyişine karşı hatalar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahküm olmamak,

d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut muaf yahut erteletmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) 657 sayılı Kanunun 53. unsuru kararları gizli kalmak kaydı ile misyonunu devamlı yapmasına mani olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Kanun Kararında Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilmemiş olmak yahut mukavelesi fesih edilmemiş olmak,

g) Gece yahut gündüz vardiyalı çalışmaya mani hali bulunmamak.

2- Rastgele bir Kurumda 4/B kontratlı olarak istihdam edilenlerden; hizmet kontratı temellerine alışılmamış hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca kontratlarının feshedilmesi yahut mukavele devri içerisinde Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temellerde belirlenen istisnalar hariç, mukaveleyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak.

3- 2020 KPSS (B gurubu) imtihanına girmiş olmak.

4- Rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

MÜRACAAT BİÇİMİ VE YERİ:

1- Müracaatlar; ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren elektronik ortamda, üniversitemiz web sayfasında (www.hmku.edu.tr / www.mku.edu.tr) ilan edilecek link üzerinden e-Devlet şifresi kullanılarak 15 gün içerisinde yapılacaktır.

2- Adaylar sistemde kayıtlı formda ilgili alanları doldurup, istenen dokümanları sisteme okunaklı olacak halde yükleyeceklerdir.

3- Adaylar ilanda belirtilen konumlardan yalnızca birine müracaat yapabileceklerdir.

4- Koronavirüs salgını nedeniyle şahsen yahut posta yoluyla müracaat kabul edilmeyecek olup, bu halde müracaat yapan adayların müracaatları geçersiz sayılacaktır.

MÜRACAATLARIN KIYMETLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLANI:

Yerleştirme süreçlerinde, lisans mezunları için 2020/KPSS P3 puan çeşidine bakılarak kıymetlendirme yapılacaktır. Puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi evvel olan, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar ile işe başlamaları için gerekli evrakın teslim edileceği yer ve vakit üzere açıklamalar müracaat bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde (www.hmku.edu.tr / www.mku.edu.tr) web adresinde ilan edilecektir.

Her durumun 1 (Bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil olarak kazanan adayların müddeti içerisinde atanmak üzere başvurusu yapmaması, hakkından feragat etmesi yahut aranan kaideleri taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine yedeklerden sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Yedekten çağrılacaklarla ilgili duyurular Üniversitemiz web sayfasından (www.hmku.edu.tr / www.mku.edu.tr) ilan edilecektir. Adayların çağrılmasında ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

Gerçeğe karşıt evrak verenlerin yahut beyanda bulunanların yahut rastgele bir halde gerçeği saklayarak müracaat yapanların tespit edilmesi halinde kontratı yapılmayacak, kontrat yapılmış olsa dahi mukaveleleri feshedilecek ve haklarında yasal süreç başlatılacaktır.

İlanda bulunmayan kararlar için genel mevzuat kararları uygulanacaktır.

Bu ilan bildirim mahiyetinde olacağından ayrıyeten adaylara tebligat yapılmayacaktır.

MÜRACAATTA İSTENİLEN DOKÜMANLAR:

1- Tahsil evrakı (Diploma, Süreksiz Mezuniyet Dokümanı yahut e-Devletten indirilecek mezun evrakı karekod ve barkodu okunaklı olacaktır)

2- KPSS sonuç dokümanı (ÖSYM sorgulama kodu bariz olacaktır)

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi

4- Fotoğraf 2167/1-1

Memurlar