SON DAKİKA
hava 27°
Google News

Çankırı Karatekin Üniversitesi 10 sözleşmeli personel alacak

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI Kontratlı işçi çalıştırılmasına ait 06.06.1978 tarihli ve 7 …

Son Güncelleme :

21 Şubat 2022 - 2:12

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI

Kontratlı işçi çalıştırılmasına ait 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Konseyi Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Esaslara” nazaran, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü hususunun (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize bağlı ünitelerde istihdam edilmek ve masrafları özel bütçeden karşılanmak üzere, 2020 yılı KPSS (B) kümesi puan sıralaması temel alınmak suretiyle, yazılı ve kelamlı mülakat yapılmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. unsurunun B fıkrasına nazaran istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen durumlara toplam 10 adet kontratlı işçi alınacaktır.

Müracaat Başlangıç Tarihi : 21/02/2022

Müracaat Bitiş Tarihi : 07/03/2022 mesai bitimi

NOT: Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temeller uyarınca kontratlı işçinin diğer bir kuruma naklen tayini mümkün değildir. Çankırı Karatekin Üniversitesinin Çankırı ili dışında teşkilatı bulunmadığından kazanan adaylar ilanda belirtilen misyon ünitelerinin olduğu ilçede ikamet edecektir.

MÜDAFAA VE GÜVENLİK VAZİFELİSİ GÖREV TARİFİ

Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bünyesindeki Müdafaa ve Güvenlik Şube Müdürlüğüne bağlı olarak Üniversitemizin farklı yerleşkelerinde gereksinime binaen görevlendirilecek olup, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamındaki müdafaa ve güvenliğe ait hizmetleri sağlamak.

BAKIM TAMİR VAZİFELİSİ MİSYON TARİFİ

Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bünyesinde Bakım Tamirat Şube Müdürlüğüne bağlı olarak Üniversitemizin farklı yerleşkelerinde gereksinime binaen bakım tamirat hizmetleri ile ilgili verilen işleri yapmak.

PAKLIK VAZİFELİSİ GÖREV TARİFİ

1 – Üniversitenin ve bağlı olduğu ünitelerin kapalı yerlerin ana girişi dahil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak, pencere, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve gibisi yerleri nemli bezle silmek,

3 – Tuvaletleri günlük olarak sabunlu ve dezenfektan bir materyal ile yıkamak. Tuvaletleri daima olarak pak tutmak, kağıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak denetim formunu paraflamak. Lavaboları sıvı temizleyici gereç ile temizlemek. Aynaları ve muslukları silmek,

4 – Her türlü materyal, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya yahut yükleri taşımak, mobilya taşınması, sökülmesi ve kurulması işlerini yapmak,

5 – Görevlendirildikleri ünitelerde etraf düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama süreçlerini yürütmek,

6 – Görevlendirildikleri ünitelerde yiyecek-içecek servisi yapmak,

7 – Misyon alanındaki tespit edilen arıza ve hasarları ilgililere bildirmek,

8- Görevlendirildikleri ünitelerde misyon tariflerine uygun olarak ünite yöneticileri tarafından verilen öteki iş ve süreçleri yürütmek, 9 – Tüm bu süreçler esnasında iş sıhhati ve iş güvenliği kurallarına uymak, kullanılan mal ve materyallere azami itina göstermek, tıpkı vakitte paklık materyallerinin ilgili uygun yerlerde ve gereğince kullanmak ve korumasını sağlamak.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. hususunun (A) bendinde belirtilen kaideleri taşımak.

2- Erkek adayların askerlikle bağlantısı bulunmaması (Askerliğini yapmış yahut muaf olunması gerekmektedir).

3- 657 sayılı Kanunun 53 üncü hususu kararları gizli kalmak kaydıyla misyonunu devamlı yapmasına mahzur olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü hastaneden sıhhat heyeti raporu istenecektir.)

4- Çeşitli KHK ile kamu misyonundan çıkarılanlar müracaatta bulunamaz.

5- Son 1 (bir) yıl içerisinde kontratlı işçi olarak istihdam edilenlerden, hizmet kontratı temellerine muhalif hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca mukavelelerinin feshedilmemiş olması yahut mukavele periyodu içerisinde Bakanlar Şurası kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukavelesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

6- Başvuracak adayların belirtilen tahsil seviyelerinin birinden mezun olması, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

7- Adayların 2020 KPSS(B) kümesi puan cinslerinden nitelikte belirtilen lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan cinsine sahip olması gerekmektedir.

8- Rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

9- Özel koşulların ilan tarihinin birinci günü itibariyle sağlanıyor olması gerekmektedir.

10- Adaylara hizmet kontratı yapılacak olup, kontratta belirtilen koşulları yerine getirmediği tespit edilen adayların kontratları 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

11- Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her kademesinde iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

12- Adaylar ilan edilen konumlardan yalnızca birine başvurabilecek olup, birden fazla konuma müracaat yapılamayacaktır.

13- Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3.maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. Kelam konusu sonucun olumlu gelmesi halinde atamaları yapılacaktır.

MÜRACAAT HALİ, YERİ VE VAKTİ

Adayların ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü İşçi Daire Başkanlığı resmi internet sayfası işçi.karatekin.edu.tr ‘den ilan tarihi itibariyle temin edilecek müracaat formu ve istenilen dokümanlarla birlikte şahsen İşçi Daire Başkanlığına müracaat yapacaklardır. Eksik evraklı yahut müddeti içinde yapılmayan müracaatlar ile internet üzerinden yahut posta ile yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Müddeti içinde yapılmayan müracaatlardan ve eksik evraklı evraklardan Çankırı Karatekin Üniversitesi sorumlu değildir.

MÜRACAATTA İSTENİLEN DOKÜMANLAR

1- Müracaat formu (www.karatekin.edu.tr adresinden temin edilecektir.)

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi. (e-devletten alınan karekodlu dokümanlar kabul edilir.)

3- Diploma yahut mezuniyet dokümanı fotokopisi. (e-devletten alınan karekodlu dokümanlar kabul edilir.)

4- 2020 KPSS (B) Kümesi İmtihan Sonuç Evrakı. (e-devletten alınan karekodlu evraklar kabul edilir.)

5- Barkotlu SGK Hizmet Dökümü. (e-devletten alınan karekodlu evraklar kabul edilir.)

6- İsimli Sicil Evrakı. (e-devletten alınan karekodlu evraklar kabul edilir.)

7- Erkek adaylar için askerlik durum dokümanı. (e-devletten alınan karekodlu dokümanlar kabul edilir.)

8- Müdafaa ve Güvenlik takımı için Güvenlik Vazifelisi kimlik kartı ile ehliyet fotokopisi,

9- Muhafaza ve Güvenlik takımı için boy-kilo endeksini gösterir sıhhat kuruluşu onaylı doküman,

10- Sertifika kaidesi olan takımlar için istenilen sertifikanın aslı yahut onaylı sureti.

11- 1 adet vesikalık fotoğraf.

MÜRACAATLARIN KIYMETLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Müracaat sonunda yazılı ve/veya kelamlı imtihan yapılmaksızın 2020 KPSS (B) kümesi puan sıralaması temel alınarak mukavele yapmaya hak kazananların isim listesi ile işe başlamaları için gerekli evraklar en geç 15 (onbeş) gün içerisinde Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü İşçi Daire Başkanlığı resmi internet sayfası işçi.karatekin.edu.tr adresinde yayımlanacaktır.

Asıl kazananlardan müddeti içerisinde başvuran olmadığı takdirde yahut aranan kaideleri taşımadığı tespit edilenlerin yerine 3 (üç) katına kadar belirlenen ve ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. (KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi evvel olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.)

Bu ilan bildirim mahiyetinde olacağından ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

işe başlama için gerekli evraklar, müracaat vakti ve yeri ile ilgili bilgilerin www.karatekin.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. Belirtilen mühlet içerisinde istenilen dokümanları tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler. Müracaat ve atama süreçleri sırasında gerçeğe karşıt beyanda bulunduğu yahut rastgele bir biçimde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin mukavelesi yapılmaz. Kontrat yapılmış olsa dahi fesih edilir.

ilanda bulunmayan kararlar için genel mevzuat kararları geçerlidir.

İrtibat :

Adres : Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü İşçi Daire Başkanlığı

Uluyazı Yerleşkesi Rektörlük Binası Kat:1 Merkez/ÇANKIRI

Telefonlar : (0376) 218 95 13 (0 376) 218 95 00 Dahili: 7151 – 7152 – 7159

Memurlar